Akcja BSS

karetka

Podróżując po polskich drogach wielokrotnie jesteśmy świadkami wypadków. Media coraz częściej piętnują, po części słusznie, tzw. kraciarzy czyli kierowców samochodów służbowych za styl i kulturę jazdy. Zarządzając flotami samochodów jesteśmy również pośrednio odpowiedzialni za taki stan rzeczy. Akcja BSS ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Uświadomienie czym grozi przekroczenie prędkości. W tym celu chcemy przeprowadzać szkolenia użytkowników samochodów służbowych z zakresu ratownictwa drogowego we współpracy z zawodowymi ratownikami drogowymi, policją, strażą pożarną i automobilklubami.
Naszą siłą jest możliwość dotarcia do setek a nawet tysięcy osób posiadających samochody służbowe w naszych firmach i przeszkolenie ich z podstawowych technik ratownictwa drogowego. Szczególny nacisk kładziemy na :

zabezpieczanie miejsca zdarzenia !
– wzywanie zawodowych służb ratowniczych
– proste sposoby udzielania bezpośredniej pomocy.

Po przeprowadzonych szkoleniach samochody zostaną oznakowane naklejkami BSS, przypominając użytkownikom zdobytą wiedzę.

W Polsce nie mamy obowiązku przewożenia w samochodach apteczki. Istnieje natomiast obowiązek wożenia kilogramowej gaśnicy, która z reguły na niewiele się zdaje w przypadku powstania pożaru w samochodzie. Wyposażając nasze samochody w profesjonalnie wyposażone apteczki, znacznie zwiększamy skuteczność działania w przypadku powstania wypadku (nawet użyczając ją osobom ratującym życie innych osób). Minimum wyposażenia apteczki w samochodzie

Udział w akcji BSS jest doskonałą promocją naszych firm, które w aktywny sposób dbają o bezpieczeństwo swoich kierowców i innych uczestników ruchu drogowego.

Zainteresowanie mediów zawsze towarzyszy propagowaniu bezpieczeństwa (szczególnie na tak dużą skalę). Nagłośnienie akcji w mediach pomoże nam w osiągnięciu planowanych celów.