Nowe tablice rejestracyjne dla samochodów sportowych

tablice

Od czerwca 2024 roku w Polsce wprowadzone zostaną zmiany w przepisach dotyczących rejestracji pojazdów sportowych, w tym rajdowych i wyścigowych. Samochody te otrzymają specjalne tablice rejestracyjne, które będą odróżniać je od pozostałych pojazdów. Zmiany te mają na celu ułatwienie kierowcom sportowym poruszanie się po drogach publicznych podczas zawodów sportowych, bez obaw przed konsekwencjami prawnymi związanymi z nietypowym wyposażeniem ich pojazdów.

Nowe tablice będą miały unikalny kolor tła, prawdopodobnie pomarańczowy, co ma na celu ich wyróżnienie. Przepisy te mają zastosowanie do samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych, które zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwy polski związek sportowy. Ważne jest, że pojazdy te będą mogły uczestniczyć w normalnym ruchu drogowym tylko w czasie trwania zawodów sportowych i na trasach wcześniej zgłoszonych przez organizatora​ (Auto Świat)​.

Zgodnie z nowymi regulacjami, samochody sportowe będą musiały przechodzić badania dotyczące zgodności z warunkami technicznymi, aby uzyskać tymczasową rejestrację, ważną przez 12 miesięcy. Wymóg ten ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno uczestnikom zawodów, jak i pozostałym użytkownikom dróg​ (Jednoślad.pl)​.

Kierowcy rajdowi do tej pory mogli napotkać trudności podczas kontroli drogowej ze względu na zmodyfikowane elementy swoich pojazdów, takie jak większe koła czy głośne wydechy. Nowe przepisy powinny zlikwidować te problemy, umożliwiając legalne poruszanie się pojazdów sportowych na określonych trasach podczas zawodów. Samochody te będą jednak musiały spełniać określone wymagania, w tym coroczne badanie techniczne, aby otrzymać i zachować pozwolenie na ruch​.

Wprowadzenie specjalnych tablic rejestracyjnych dla samochodów sportowych jest odpowiedzią na potrzeby kierowców uczestniczących w zawodach, jednocześnie wprowadzając klarowne zasady ich uczestnictwa w ruchu drogowym.